Produktservice

 
 

Referenser l Magic Oil Ergo

Marinmuseum i Karlskrona är ett statligt museum med inriktning på Sveriges sjöförsvar och här berättas den svenska marinens historia.

 mer information 
 
 

Maskin l Pallmann Cobra

Innovativ och sofistikerad slipmaskin för trägolv baserad på beprövad FRANK- och WOLFF-teknik.

 mer information 
 
 

Ring oss: 

Tel.: +46 (0) 31 670 170

 mer information 
 
 

Merkliste (0)

 
 
 
 
 
 

MASKINER OCH TILLBEHÖR | Tillbehör

Akrylbaserad dispersionsfogmassa

JOINT FILLER

Akrylbaserad dispersionsfogmassa för försegling av fogar.

Lämplig för fogning och försegling:

  • Expansionsfogar

  • Mellan trägolv och vägg


Produktservice